Korporativna filozofija

Korporativna filozofija

Filozofija upravljanja

Zgraditi novo prihodnost in uresničiti sanje človeštva, skozi kreativno mišljenje in soočanje z izzivi

Filozofija upravljanja poslovnega procesa podčrtuje smisel obstoja naše družbe in služi kot osnovna smernica za oblikovanje razmišljanja in vedenja zaposlenih. Naslednje tri ključne fraze povzemajo Kiino filozofijo upravljanja: polna odgovornost, uresničevanje potenciala in prakticiranje človečnosti. Te ključne vrednote so strnjene v eno mantro: „Izgradnja nove prihodnosti in uresničitev sanj človeštva, skozi kreativno mišljenje in soočanje z izzivi“.

Neomejen občutek odgovornosti
Udejanjanje možnosti
Spoštovanje človeštva

Vizija

Združeni za boljšo prihodnost

V letu 2011 si je skupina Hyundai Motor Group postavila novo korporativno vizijo: "Spoštovanje ljudi in upravljanje z naravnim okoljem, z namenom maksimiziranja ustvarjanja vrednosti ter uravnotežene in skupne rasti z interesnimi skupinami". Vse podružnice bodo sodelovale pri uresničevanju te vizije in pripomogle k temu, da Hyundai Motor Group postane vrhunska svetovna automobilska družba, ki strankam zagotavlja novo vrednost. Z večjo vrednostjo, ki jo ustvarjamo skozi združevanje naših kompetenc, bomo okrepili trdnost partnerskih podjetij in lokalnih skupnosti, hkrati pa doprinesli k trajnostnemu razvoju človeštva.

Vseživljenjski partner pri avtomobilih in širše

Pod korporativno vizijo, ki velja na ravni skupine, se nahajajo posamične vizije za vsako ključno poslovno področje. Za avtomobilsko področje velja vizija 'Omogočanje novega prostora, ki življenje dela bolj praktično in udobno, skozi uresničevanje nepresegljive mobilnosti, utemeljene na inovativnih, k ljudem usmerjenih in ekološko sprejemljivih tehnologijah ter popolnih storitvah. Kia Motors bo ponudila proizvode in storitve, ki ustrezajo tej viziji spreminjanja vozil iz zgolj sredstev za prevoz v nove prostore za življenjski stil.

Ključne vrednote

Ključne vrednote obsegajo kodeks obnašanja zaposlenih in organizacije v celoti.
Prav tako predstavljajo korporativno kulturo, za katero si prizadevamo, ter obljubo, ki jo dajemo sebi in interesnim skupinam.
Eno smo postali skozi deljenje istih vrednot in njihovo dosledno uporabo v naših procesih sprejemanja odločitev.
Družba Kia Motors se bo soočala z izzivi skozi medsebojno spoštovanje in sodelovanje, izpolnjevala svoje obljube ter uporabljala svoje talente in raznolikost pri izgradnji posebne korporativne kulture.

Kupec na prvem mestu

Spodbujamo korporativno kulturo, ki je usmerjena k strankam, skozi zagotavljanje najboljše kakovosti in brezhibne storitve.

Izzivi

Zavračamo samovšečnost in zaverovanost vase ter sprejemamo vsako priložnost kot izziv. Zaupamo v to, da bomo svoje cilje dosegli z neomajno strastjo in iznajdljivim mišljenjem.

Komunikacija in sodelovanje

Ustvarjamo sinergijo skozi občutek "skupnosti", ki ga spodbujamo z medsebojno komunikacijo ter s sodelovanjem znotraj podjetja in z našimi poslovnimi partnerji.

Ljudje

Verjamemo, da je prihodnost naše organizacije odvisna od predanosti in sposobnosti njenih posameznih članov, zato jim pomagamo pri razvoju potencialov, tako da ustvarjamo korporativno kulturo, ki spoštuje talent.

Globalnost

Spoštujemo raznolikost kultur in običajev, želimo biti najboljši na svetu v tem, kar počnemo, ter si prizadevamo biti ugleden globalni korporativni državljan.